Associació d’utilitat pública per a persones afectades per trastorn mental i els seus familiars que lluiten per millorar la qualitat de vida de tots ells i elles

“Gràcies a l’acollida vaig saber que no estava sola i que ens podrien donar suport a mi i a la meva família”

L’acollida

“Antes de ir a ACFAMES no me movía de casa, me sentía como un mueble.
Ahora me siento mejor, me ha ayudado a motivarme”

Les activitats