ACFAMES van néixer el 1999 promoguda per la unió de familiars de persones que havien estat diagnosticades d’Esquizofrènia. Amb els anys, però, l’entitat ha  ampliat la seva mirada per fomentar la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental.

S’han fet
694
atencions (2022)

Som un equip de 
9
professionals 

Tenim 
14
convenis de col·laboració

Hem realitzat
17
xerrades a instituts (2022)

MISSIÓ

Atendre les necessitats de les persones amb un malestar psicològic i/o afectades per algun trastorn mental i les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida.

VISIÓ

Volem ser una associació referent en el treball amb i per les persones amb malestar psicològic i/o afectades amb un trastorn mental greu i les seves families.

VALORS

Orientació a la família, respecte per la persona, confidencialitat, responsabilitat social, cooperació i compromís.

OBJECTIUS DE L’ENTITAT

· Donar suport, acompanyar i promoure la recuperació de les persones amb un malestar psicològic i/o algun trastorn mental i les seves famílies.

· Reivindicar i col·laborar per fomentar la inclusió social de les persones que pateixen un trastorn mental greu.

· Sensibilitzar a la societat sobre aspectes que envolten el concepte de salut mental.

COM HO FEM?

El nostre Circuit de Benvinguda

Per assolir els objectius exposats, a ACFAMES oferim un ventall ampli d’activitats i serveis per tal de complir amb aquests. La modalitat d’aquestes activitats i serveis, algunes grupals i d’altres individuals, permet que la persona pugui ser atesa segons la seva situació i necessitat del moment. 

A més, tot el que s’ofereix respon a la demanda que es detecta, en primera instància, internament entre les persones sòcies i, en segona, externament de la societat. És per això que poden anar canviant la modalitat i el contingut de les activitats.