VOLUNTARIAT

A continuació presentem les diferents àrees en les quals necessitem voluntariat:

Inserció comunitària

El voluntariat en aquesta àrea es basa en donar suport als grups que faciliten que la persona afectada de TMS es vinculi a la societat.

Objectiu: realitzar un acompanyament personal i/o grupal per tal de fomentar la participació i implicació social de la persona amb TMS en el seu entorn.

Perfil: persones formades en l’àmbit social sanitari. Aquest servei requereix una regularitat i per tant un compromís per part de la persona voluntària de llarga durada.

Disponibilitat: Necessitem persones que vulguin dedicar una hora i mitja a la setmana per acompanyar diferents grups que fem a l’associació. Dilluns matí, dimarts matí o tarda i divendres matí.

Els projectes als que es vincularien serien:

 • Grup jove:
  • Vida activa.
  • Acompanyament al voluntari/a amb TMS.
 • Espai de rehabilitació psicosocial
  • Fem barri
  • Patxuli
  • Cuina

 

Terapèutic

En l’àrea terapèutica es treballa perquè la persona pugui millorar en diferents aspectes de la seva vida i d’aquesta manera també millori la seva qualitat de vida. Això ho fem mitjançant un suport individual i grupal.

Objectiu: realitzar un acompanyament personal i/o grupal per treballar i afrontar les dificultats derivades dels trastorn mental.

Perfil: persones formades en l’àmbit social sanitari. Aquest servei requereix una regularitat i per tant un compromís per part de la persona voluntària de llarga durada.

Disponibilitat: Necessitem persones que vulguin dedicar una hora i mitja a la setmana per acompanyar diferents grups que fem a l’associació els dimarts, dimecres i dijous matí. Els suport de caire més individual d’aquesta àrea es concreta de manera individual amb cada persona.

Projectes que conformen aquesta àrea de voluntariat:

 • Grup jove:
  • Metacognició i treball cognitiu a través del joc
  • Grup d’ansietat social / autoestima
 • Espai de rehabilitació psicosocial
  • Rehabilitació cognitiva
  • Musicoteràpia
  • Artteràpia
 • Acompanyament individual
  • Servei d’atenció a domicili
  • Acompanyament psicosocial

Psicoeducatiu

En aquesta àrea es treballa per tal que la persona pugui obtenir noves eines que li permetin desenvolupar-se a nivell personal i social. El voluntariat en aquesta àrea donarà suport als grups que es realitzen per donar resposta a demandes més formatives per part de familiars i persones afectades de TMS.

Objectiu: Formar les persones afectades per un TMS i els/les familiars per poder fer front al trastorn mental.

Perfil: persones formades en l’àmbit sanitari. Aquest servei requereix una regularitat i per tant un compromís per part de la persona voluntària de llarga durada.

Disponibilitat: Les persones voluntàries hauran de destinar dues hores aproximadament a la setmana.

Projectes que conformen aquesta àrea de voluntariat:

 • Eines per a familiars
 • Eines per a persones amb TMS