“Gràcies a l’acollida vaig saber que no estava sola i que ens podrien dorar suport a mi i a la meva família”

L’acollida