L’acollida

“Gràcies a l’acollida vaig saber que no estava sola i que ens podrien donar suport a mi i a la meva família”