Serveis

Per a familiars de persones amb TMS

 • Curs per a Familiars
 • Espai Psicoinformatiu
 • Grup Patologia Dual
 • Grup d’Ajuda Mútua (GAM Familiars)

Per persones amb problemes de salut mental

 • Grups de Rehabilitació psicosocial
  • Grup Matins
  • Grup Jove+
 • Grups Terapèutics
  • Confia en Tu (teatre)
 • Grup de dones “Ments Femenines”
 • Grup d’Ajuda Mútua (GAM 1a persona)
 • Programa d’Inserció Socio-Laboral

Altres serveis

 • Servei d’Acollida
 • Teràpia psicològica individual i familiar
 • Servei d’Atenció a Domicili
 • Trobades associatives
 • Programa de sensibilització en Salut Mental
 • Conferències
 • Formació en Salut Mental